UGOVOR O SCENSKOM PRIKAZIVANJU AUTORSKOG DJELA PREMA NOVOM HRVATSKOM AUTORSKOPRAVNOM ZAKONODAVSTVU

Ključne reči: autorska prava; korisnik; naknada, scensko prikazivanje; Hrvatska

Apstrakt

Autor u ovom radu analizira ugovor o scenskom prikazivanju. Ugovor na temelju kojeg se stječe pravo iskorištavanja autorskog prava je autorskopravni ugovor. Autorskopravni ugovor mora biti sklopljen u pisanom obliku i mora sadržavati barem djelo na koje se odnosi, način korištenja, te osobu ovlaštenu na korištenje autorskog djela (korisnik). Može biti sklopljen i glede autorskog djela koje još nije stvoreno pod pretpostavkom da se njime odredi barem vrsta i način korištenja budućeg djela.Ugovorom o scenskom prikazivanju autorskog djela autor osniva za korisnika pravo javnog scenskoga prikazivanja određenog autorskog djela, a korisnik se obvezuje autorsko djelo scenski prikazati na način, u roku i pod uvjetima određenim ugovorom te za stečeno pravo platiti naknadu ako ugovorom nije drukčije određeno.

Objavljeno
2011-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad