Spisak recenzenata

Svi radovi prispeli za objavljivanje u časopisu Strani pravni život podležu dvostrukoj anonimnoj recenziji. Redakcija časopisa želi da izrazi zahvalnost saradnicima koji su recenzirali rukopise podnete za objavljivanje i svojim komentarima i konstruktivnim sugestijama značajno doprineli unapređenju kvaliteta prispelih rukopisa.

Spisak za 2019. godinu

Spisak za 2020. godinu

Spisak za 2021. godinu

Spisak za 2022. godinu