Časopis Strani pravni život je naučni časopis iz oblasti pravnih nauka koji od 1956. godine objavljuje naučno istraživačka institucija Institut za uporedno pravo. Časopis objavljuje originalne, prethodno neobjavljene naučne i stručne radove koji se odnose na međunarodno pravo i inostrane pravne sisteme, zakonodavstva ili praksu (pravna komparatistika). Rukopisi treba da sadrže rezultate istraživanja izvršenih upotrebom uporednopravnog metoda: analiza domaćeg prava (Republike Srbije, ako je autor iz Srbije, odnosno prava zemlje iz koje je autor) može biti zastupljena delimično, ako se u radu poredi strano i domaće pravo.

U časopisu, koji se od 2008. godine publikuje u režimu otvorenog pristupa, objavljuju se naučni (originalni i pregledni) i stručni članci, komentari sudskih odluka, izlaganja sa naučnih i stručnih skupova i prikazi knjiga. U skladu sa navedenom podelom priloga formiraju se rubrike u časopisu. Časopis se uređuje u skladu sa važećim propisima o uređivanju naučnih časopisa.

Časopis se objavljuje kvartalno – tri izdanja na srpskom jeziku (sa apstraktima na engleskom) i jedno izdanje na engleskom (sa apstraktima na srpskom jeziku), ali uz odobrenje uređivačkog odbora, radovi napisani na nekom drugom jeziku mogu biti prihvaćeni za objavljivanje. Svi radovi podležu lekturi.

Urednici časopisa su bili:

 1.  1956 – 1958 (zaključno sa brojem 11) – prof. dr Borislav Blagojević
 2.  1958 (od broja 12) – 1959 (zaključno sa brojem 16) – Nikola Srzentić
 3. 1959 (od broja 17) – 1977 – prof. dr Borislav Blagojević
 4. 1978 – 1985 – prof. dr Borislav Blagojević (glavni i odgovorni urednik) i prof. dr Vladimir Jovanović (urednik)
 5. 1986 – 1993 – prof. dr Vladimir Jovanović (napomena: 1988 časopis nije izlazio)
 6. 1994 – 1997 – prof. dr Boris Krivokapić
 7. 1998 – 2000 – prof. dr Oliver Antić (glavni i odgovorni urednik) i prof. dr Boris Krivokapić (urednik) (napomena: broj 3/1999 nije objavljen)
 8. 2001 – 2007 – prof. dr Boris Krivokapić
 9. 2008 – 2012 – dr Jovan Ćirić
 10. 2013 – 2017 – prof. dr Vladimir Čolović
 11. 2018 –  2021 - prof. dr Nataša Mrvić Petrović
 12. 2022 - danas - doc. dr Katarina Jovičić

Strani pravni život u 2021. godini ima kategoriju M24 – nacionalni časopis međunarodnog značaja u oblasti pravo i politikologija. Članovi uređivačkog odbora su istaknuti naučni radnici i stručnjaci iz Srbije i inostranstva. Svaki članak podleže anonimnoj recenziji od strane dva istaknuta stručnjaka u datoj oblasti. Konačnu odluku o objavljivanju donosi uređivački odbor.

Časopis se izdaje u režimu otvorenog pristupa od 2008. godine.  Časopis je indeksiran u Srpskom citatnom indeksu (SCIndeks), Directory of Open Access Journals (DOAJ), Central and Eastern European Online Library (CEEOL), European Reference Index for Humanities and Social Sciences (ERIHplus) i HeinOnline Law Journal Library.

Časopis Strani pravni život od decembra 2018. godine koristi servis za onlajn uređivanje časopisa ASISTENT (http://aseestant.ceon.rs/index.php/spz), koji je razvio Centar za evaluaciju u obrazovanju i nauci (CEON).