KONFLIKT AUTORITETA SUDSKE VLASTI I NESUDSKIH INSTITUCIJA

Ključne reči: Ustavni sud, sudska vlast, Državna revizorska institucija, konflikt, osnovna prava, autoritet institucija

Apstrakt

Odnos sudske vlasti i nesudskih institucija koje donose odluke opšteobavezujućeg karaktera (ne mogu se preispitivati u sudskom postupku), i kojima se zadire u nadležnost sudova, označavamo konfliktom autoriteta. Za razliku od odnosa sa institucijama koje nemaju ovlašćenja da utiču na vršenje sudske vlasti, i čije se delovanje može označiti kao “incidentno”, konfliktni odnos sa Ustavnim sudom zasnovan je na postupanju suda, koji podrazumeva izlazak iz okvira legitimne zaštite “specifičnog ustavnog prava”. Ovaj negativan aspekt delovanja Ustavnog suda, moguće je znatno ublažiti, ili možda potpuno eliminisati uvođenjem mehanizama samoograničenja i samokontrole u postupanju. Uspostavljanjem (samo) kontrolnih mehanizama, formirala bi se jasna predstava o karakteru i ozbiljnosti povrede osnovnih prava, odredila jasnija razlika između specifičnog ustavnog prava i običnog prava, i učvrstio stav o shvatanju zaštite osnovnih prava kao pitanje suštine, a ne forme. Međutim, bez obzira na moguće pozitivne efekte kontrolnih mehanizama, uslov svih uslova za prevazilaženje nastalog konflikta je uspostavljanje intenzivne saradnje između institucija, i jačanje svesti o neophodnosti zajedničkog delovanja u oblasti zaštite temeljnih vrednosti našeg društva.

Reference

Arlović, M., „Međuodnos Ustavnog suda Republike Hrvatske i sudbene vlasti u Republici Hrvatskoj”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu 2/2015.

Bodiroga, N., „Ponavljanje parničnog postupka zbog odluke Ustavnog suda”, Anali Pravnog fakulteta u Beogradu 2/2013.

Vučić, O., Stojanović M. Dragan, „Evropski model ustavnog pravosuđa”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 69/2015.

Nastić, M., „Odnos Ustavnog suda i redovnih sudova - komentar odluke Ustavnog suda Republike Srbije”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 65/2013.

Omejec, J., „Jurisprudencija nemačkog Saveznog ustavnog suda i hrvatsko ustavno sudstvo”, u: Izbor odluka Ustavnog suda Savezne republike Nemačke (ur. Tobias Zern, Martin Bauch), Zakladа Konrad Adenauer program, Zagreb 2015.

Stojanović, D., „Ustavnosudsko ispitivanje sudskih odluka”, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu 74/2016.

Website references

Petrov, V., O promeni ustava i ustavnom sudu, intervju, Paragraf https://www.paragraf.rs/intervju/vladan_petrov.html , 15. decembar 2018.

Rodin, S., „Odnos Ustavnog suda Republike Hrvatske i Suda pravde Europskih zajednica u Luksemburgu nakon ulaska Republike Hr vatske u punopravno članstvo Europske unije”, https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjR0rXO65LgAhXos4sKHcOiC7cQFjAEegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fbib.irb.hr%2Fdatoteka%2F388258.tekst_Rodin_out_final.doc&usg=AOvVaw27rTpKT_4do5YVfV3Gdtdf

Objavljeno
2019-03-28
Sekcija
Originalni naučni rad