PRAKSA EVROPSKE KOMISIJE I SUDA PRAVDE U PRIMENI ARGUMENTA DRUŠTVA U FINANSIJSKIM TEŠKOĆAMA U POSTUPKU KONTROLE KONCENTRACIJA

  • Ivana Rakić, M.Sc.
    e-mail: institut@iup.rs
    Stipendista Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Doktorant Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: failing firm defence, društvo u teškoćama, kontrola koncentracija, Evropska komisija, Sud pravde

Apstrakt

U radu se analizira praksa Evropske komisije i Suda pravde u vezi sa upotrebom argumenta društva u finansijskimm teškoćama u postupku kontrole koncentracija sa komunitarnom dimenzijom. Reč je o institutu prava konkurencije koji se koristi kao opravdanje za koncentraciju čiji jedan od učesnika je društvo u finansijskim teškoćama i na osnovu kojeg se koncentracija može odobriti uprkos tome što se njenim sprovođenjem značajno narušava konkurencija. Koncentracija se može odobriti pod uslovom da učesnici u koncentraciji dokažu da će društvo u finansijskim teškoćama i njegova imovina izaći sa tržišta ukoliko koncentracija ne bude sprovedena i da nije moguća druga kupovina koja bi imala manje negativne posledice po konkurenciju, zbog čega će se smatrati da nema uzročnoposledične veze između koncentracije i pogoršanja tržišne strukture.

Objavljeno
2011-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad