СТАЊЕ У ПРЕДМЕТИМА КОЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ИМА ПРЕД ЕВРОПСКИМ СУДОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА – УПОРЕДНА СТАТИСТИЧКА АНАЛИЗА

  • Славољуб Царић, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni zastupnik Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu
Ključne reči: Evropski sud za ljudska prava, Zastupnik Republike Srbije, predstavke, presude, izvršenje, Komitet Ministara, dosuđene naknade, Veliko veće

Apstrakt

U odnosu na njen broj stanovnika broj predstavki podnetih protiv Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava je veoma visok i nalazi se u stalnom porastu. Velik broj predstavki svedoči o izuzetnom poverenju koje građani Srbije gaje prema ovoj međunarodnoj sudskoj instituciji, ali istovremeno ukazuje i na izvesne sistemske probleme sa kojima se Republika Srbija suočava. Autor je u svom radu nastojao da, kroz zvanične statističke podatke prikaže položaj Republike Srbije kao tužene strane pred ovim međunarodnim sudom tokom nešto više od 5 godina od početka primene Konvencije. Statistički pokazatelji korišćeni su kako bi se odredili postojeći trendovi u pogledu niza pojedinačnih pitanja kao što su: učestalost obraćanja sudu, tip povreda na koje se građani Republike Srbije najčešće žale, ishodi postupaka, naknada štete, ustupanje predmeta Velikom veću, i niz drugih bitnih odlika postupka pred sudom u Strazburu.

Objavljeno
2011-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad