ОД СВЕТСКЕ ВЛАДЕ КА ГЛОБАЛНОМ УПРАВЉАЊУ

  • Miša Đurković, PhD Виши научни сарадник, Институт за европске студије, Београд
Ključne reči: светска влада, глобално управљање, либерализам, хегемонија

Apstrakt

Повод за настанак овог текста је појава зборника о глобалном управљању који су уредили Бабић и Бојанић. Аутор узима тај зборник као одличан индикатор доминантних либералних схватања о пожељној трансформацији савременог света. На основу текстова реконструише се модел трансформације глобалних односа који леволиберални аутори заговарају. Уочава се пре свега прелазак од идеје о централизованој светској влади ка децентрализованом глобалном управљању које се одвија на различитим нивоима. Аутор износи и своју критику датог модела.

Objavljeno
2014-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad