УСТАВНОСУДСКА КОНТРОЛА УСТАВНИХ ПРОМЕНА

  • Vladimir Đurić, PhD Научни сарадник Института за упоредно право из Београда
Ključne reči: контрола уставности, уставне промене, уставни судови.

Apstrakt

Рад је посвећен уставносудској контроли уставних промена у упоредном праву. Испитивање упоредноправних решења о контроли уставности уставних промена показује да таква контрола више није теоријска хипотеза, већ постојећа пракса у многим уставним системима. Поједини устави прописују накнадну контролу формалне уставности уставних промена, или претходну контролу материјалне уставности. Штавише, упоредна искуства показују да су, у случају изостанка уставних одредби о надлежности, уставни судови широко тумачили своју надлежност да би омогућили контролу уставности уставних промена. Хоризонтално упоредноправно ширење контроле уставности уставних промена било је у појединим државама праћено њеним вертикалним садржинским слабљењем, како у погледу основа, тако и у погледу стандарда контроле.

Objavljeno
2015-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad