KORPORATIVNO UPRAVLJANJE U JAVNIM PREDUZEĆIMA -RELEVANTNI EVROPSKI STANDARDI

Ključne reči: korporativno upravljanje, preduzeća u državnom vlasništvu

Apstrakt

Standardi korporativnog upravljanja su potvrdjeni u korporativnom svetu, malo izmenjeni su primenjeni u kompanijama u državnom vlasništvu u razvijenim evropskim zemljama (zemljama OECD). Korporativni skandali su, uz druge faktore, bili podsticaj uvođenju standarda korporativnog upravljanja u kompanije koje se nalaze na tržištu kapitala. Nova pravila su bila osnov izgradnje struktura i procesa u javnim preduzećima sa primarnim ciljem da dugoročno obezbede interese akcionara i drugih nosilaca rizika. Brojne zloupotrebe i neefkasnosti upravljanja javnim preduzećima i drugim subjektima sa državnim vlasništvom uslovili su nužnost uvođenja adekvatnih standarda koji bi trebalo da garantuju viši nivo odgovornosti i uspešnosti.

Ovaj rad usmeren je ka analizi međunarodnih standarda i dobroj praksi upravljanja tom vrstom preduzeća i mogućnostima njihove primene u našem pravnom i privrednom životu, u smislu obezbeđenja transparentnosti, nezavisnosti i odgovornosti, profesionalizma, efkasnosti, brižljivosti, kao i uspešnog rešavanja situacija konflikta interesa.

Objavljeno
2015-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad