Rokovi za predaju rada 2021

2021-02-25

Rokovi za predaju radova za časopis Strani pravni život u 2021. godini su:

15. maj za broj 2

15. avgust za broj 3

15. novembar za broj 4

Radovi za brojeve 2 i 3 mogu se podneti na srpskom ili engleskom jeziku, dok se radovi za broj 4 podnose isključivo na engleskom jeziku.