Rokovi za predaju rada 2022.

2022-01-22

Rokovi za predaju radova za časopis Strani pravni život u 2022. godini su:

15. februar za broj 1

15. maj za broj 2

15. avgust za broj 3

15. novembar za broj 4

Radovi za brojeve 1, 2 i 3 mogu se podneti na srpskom ili engleskom jeziku, dok se radovi za broj 4 podnose isključivo na engleskom jeziku.