NEIZVRŠENјE PRAVNOSNAŽNIH SUDSKIH ODLUKA KOJIMA JE DOSUĐENA RATNA ŠTETA U REPUBLICI SRPSKOJ

  • Jovana Kisin Diplomirani pravnik, stručni saradnik za pravne poslove u advokatskoj kancelariji advokata Zorana Kisina
Ključne reči: naknada štete, neizvršenje sudske odluke, povreda lјudskih prava i sloboda.

Apstrakt

Neizvršenje sudske odluke, pored toga što je krivičnim zakonodavstvom Republike Srpske propisano kao krivično djelo, prvenstveno prouzrokuje materijalnu i nematerijalnu štetu strani kojoj je neko pravo dosuđeno takvom odlukom. Problematika ovog rada jesu pravnosnažne i izvršne sudske odluke donesene protiv Republike Srpske, koja pored zakonskih i ustavnih odredbi, zatim odluka Ustavnog suda Republike Srpske, Ustavnog suda BiH i Evropskog suda za lјudska prava i dalјe odgađa izvršenje, tačnije ne izvršvava takve odluke koje se odnose na naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale u periodu ratnih dejstava. Ovakvim pristupom oštećeni koji su pretrpeli nematerijalnu i materijalnu štetu tokom ratnih dejstava, trpe i štetu zbog neizvršenja sudskih odluka, te štetu zbog povrede osnovnih ustavnih prava zagarantovanih Ustavom BiH i Evropskom konvencijom za zaštitu lјudskih prava i osnovnih sloboda, u prvom redu prava na pravično suđenje i prava na imovinu.

Objavljeno
2017-01-31
Sekcija
Stručni rad