BREXIT – RELEVANTNI PRAVNI ASPEKTI

Ključne reči: Evropska unija, Brexit, Lisabonski sporazum

Apstrakt

Iako postoje mnoge drastične ekonomske posledice izlaska iz Velike Britanije iz članstva EU (Brexit), akcenat ovog rada je usmeren ka relevantnim pravnim aspektima (Lisabonski sporazum) i mogućim scenarijima u budućem uspostavljanju novih odnosa između Velike Britanije, na jednoj strani i EU, s druge strane. Evropska unija (EU) je suočena sa prekretnicom u svojoj evoluciji u savremenim uslovima. Pored postavljanja pitanja o budućnosti EU posle Brexit-a, važno je razmotriti relevantne pravne aspekte u pogledu Brexit-a. Činjenica da je, po prvi put, jedna država članica EU legalno odlučila da napusti ovaj vrlo značajan trgovinski blok i ovu sui generis organizaciju sa jasno izraženim nadnacionalnim odlikama, dramatično naglašava da je međuzavisnost država u modernom svetu očigledno uzdrmana. Mnogi evroskeptici uzalud su predvideli skorašnji kraj Unije, ovo posebno nakon britanskog referenduma - BREKSIT o izlasku Velike Britanije iz Unije. Kako je Zajednica postojala i pre pristupanja Velike Britanije (1973), takođe i Unija, kao njen pravni naslednik će nastaviti da postoji nakon britanskog povlačenja. Nema sumnje da je to ozbiljan udarac za dalji razvoj EU, što nameće neophodnost sprovođenja sveobuhvatnih reformi Unije. Ako u praksi EU implementacije Lisabonskog ugovora prevlada efkasnost funkcionisanja institucija EU, realan zaključak biće da se radi o demokratskoj Uniji sa optimalnom institucionalnom arhitekturom. U slučaju suprotnog razvoja, EU će se suočiti sa daljim rastom ekstremizma u zemljama članicama.

Objavljeno
2016-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad