МЕЂУНАРОДНОПРАВНИ НАПОРИ У СПРЕЧАВАЊУ ФИНАНСИРАЊА ТЕРОРИЗМА „ПРЉАВИМ НОВЦЕМ“

 • Saša Mijalković, PhD
  e-mail: institut@iup.rs
  Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
 • Goran Bošković, PhD
  e-mail: institut@iup.rs
  Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
 • Željko Nikač, PhD
  e-mail: institut@iup.rs
  Kriminalističko-policijska akademija, Beograd
Ključne reči: nacionalna bezbednost, međunarodna bezbednost, međunarodno pravo, pranje novca, terorizam, finansiranje terorizma, organizovani kriminal.

Apstrakt

Savremene terorističke organizacije i njihove aktivnosti su najčešće podržane sredstvima nelegalnog porekla, koja su neretko proistekla iz kriminalnih aktivnosti. Osim toga, u manjem obimu se finansiraju i sredstvima čije je poreklo legalno – terorizam „sponzorisan“ od strane legalnih subjekata (država, nevladinih organizacija, multinacionalnih kompanija, bogatih pojedinaca itd.).

Istovremeno, pomenuti vidovi finansiranja terorizma mogu da budu „neposredni“, po principu „pare u ruke“, što organima bezbednosti ne stvara naročite mogućnosti otkrivanja finansijskih transakcija i „posredni“, kada se „prljavi“ (nelegalni) novac „pere“ (legalizuje) i dostavlja posredstvom legalnih finansijskih tokova.

Situaciju dodatno usložava činjenica da se većina zakonskih određenja pranja novca odnosi na legalizaciju protivpravno stečene imovinske koristi, dok su ciljevi finansiranja terorističkih aktivnosti nefinansijski, tj. politički. To državama stvara izvesne probleme u primeni mera za suprotstavljanje pranju novca radi suzbijanja finansiranja terorizma, iako su u oba slučaja načini pranja novca suštinski identični. Problem je još izraženiji zbog disharmonije nacionalnih zakonodastava u ovoj sferi nacionalne bezbednosti. To zahteva definisanje jedinstvenih mera za suprotstavljanje pranju novca i finansiranju terorizma na međunarodnom planu.

Reference

.
Objavljeno
2011-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad