ISTORIJSKI RAZVOJ KONTROLE JAVNE POTROŠNJE U VELIKOJ BRITANIJI

  • Aleksandra Rabrenović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo Beograd
Ključne reči: istorijski razvoj, kontrola javne potrošnje, Velika Britanija

Apstrakt

U radu se analizira istorijski razvoj kontrole javne potrošnje u Velikoj Britaniji, sa posebnim osvrtom na institucije Engleske i Škotske od XII do početka XVIII veka. Autor nadalje obrađuje institucionalni razvoj mehanizama fnansijske odgovornosti nakon ujedinjenja 1707. godine, i to posebno ustanovljavanje parlamentarnog Odbora za javne račune i Kancelarije za reviziju, kao preteču britanske Nacionalne revizorske institucije. Autor zaključuje da se iz istorijskog razvoja sistema kontrole javne potrošnje u Velikoj Britaniji mogu izvući brojne pouke za funkcionisanje postojećeg sistema fnansijske odgovornosti Republike Srbije i predlaže uvođenje posebnog Odbora za kontrolu budžeta Narodne Skupštine Srbije, koji bi, po ugledu na britanski Odbor za javne račune, preuzeo aktivnu ulogu kontrole trošenja sredstava poreskih obveznika.

Objavljeno
2013-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad