STRUKTURA I POSEBNE VRSTE LOCATIO CONDUCTIO OPERIS FACIENDI

  • Miroslav Đorđević Istraživač pripravnik, Institut za uporedno pravo Beograd
Ključne reči: locatio conductio operis faciendi, ugovor o delu, locatio conductio horrei, Lex Rhodia de iactu, rimsko pravo, pravna istorija.

Apstrakt

Većina privatnopravnih instituta evropsko – kontinentalnih pravnih sistema svoje poreklo pronalazi u rimskom pravu. To je posledica kako oskudnosti izvora starijih pravnih sistema, tako i činjenice da je u ljudskoj istoriji rimsko pravo po prvi put iznedrilo jedan relativno zaokružen pravni sistem, sličan modernim pravima. Rimski kontrakt locatio conductio operis faciendi, koji se označava kao preteča savremenog ugovora o delu, pak predstavlja nešto drugačiji slučaj. On u sebi obuhvata (delom) ugovor o delu, ali i nekoliko drugih ugovornih odnosa koji ga čine složenim. U ovom radu autor analizira location conductio operis faciendi u klasičnom rimskom pravu (uz osvrt na Justinijanovo pravo), posebne vrste ovog ugovora, kao i mogućnost da je on kroz podvrstu locatio conductio horrei u sebi obuhvatao i ugovor o ostavi sa naknadom. Ovaj specifčni institut rimske pravne istorije pruža uvid u odnos Rimljana prema određenim vrstama rada i evoluciju tih shvatanja tokom rimske istorije, tj. stvaranja osnove za izgradnju onoga što danas nazivamo ugovorom o delu.

Objavljeno
2014-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad