STRATEŠKO-PRAVNI OKVIRI EU O RAVNOPRAVNOSTI POLOVA – ZNAČAJ ZA SRBIJU

  • Gordana Gasmi, PhD Viši naučni saradnik, Institut za uporedno pravo Beograd; Vanredni profesor, Fakultet za medije i komunikacije Beograd, članica Saveta Vlade R. Srbije za ravnopravnost polova, ekspert Saveta Evrope (CoE) Strasbourg, France
Ključne reči: EU, rodna ravnopravnost, zakonodavstvo, Srbija, zapošljavanje žena

Apstrakt

U radu se analiziraju pravni i strateški okviri Evropske unije (EU) u oblasti rodne ravnopravnosti i njihov značaj za Srbiju, posebno sa stanovišta ekonomskog osnaživanja žena, što čini kamen temeljac politike jednakih mogućnosti. Svrha analize relevantnog primarnog i sekundarnog zakonodavstva EU o rodnoj ravnopravnosti, zajedno sa strateškim aktima i drugim primerima tzv. soft law je u ukazivanju na neophodnost adekvatnog zakonodavstva. Realna situacija u zemljama članicama EU pokazuje, međutim, da Acquis communautaire u oblasti rodne ravnopravnosti jeste preko potrebno, ali ne i dovoljno za postizanje de facto rodne ravnopravnosti. Srbija, kao i druge zemlje u regionu, koje su u procesu tranzicije ka potpuno operativnoj tržišnoj ekonomiji, nalaze se vrlo delikatnoj situaciji u vezi rodne ravnopravnosti u ekonomskom domenu. Stoga, u zaključnim razmatranjima autorka ukazuje koji su to odlučujući faktori za sprovođenje rodne ravnopravnosti u praksi. Iako Srbija još nije pravno obavezna da primeni kompletan Acquis communautaire, usklađivanje nacionalnih propisa sa EU pravnim standardima i postizanje rodne ravnopravnosti u realnosti je veoma važno za proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, jer ta pitanja EU svrstava u pristupne kriterijume iz Kopenhagena o poštovanju ljudskih prava. Iskustvo tzv. novih članica pokazuje da su ekonomske promene u odnosu na učešće žena na tržištu rada novijeg datuma, ali defnitivno predstavljaju rezultat pristupanja EU, kao i posledicu primene savremenih pravnih okvira EU na ovom području. Sve to predstavlja pozitivne lekcije za Srbiju u procesu njenih Evro-integracija.

Objavljeno
2015-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad