PRAVNI OKVIR KOJI UREĐUJE BORBU PROTIV NASILJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA U EVROPSKIM DRŽAVAMA

Ključne reči: sport, nasilje, huligani, država, krivična dela.

Apstrakt

U ovom članku prikazani su modaliteti zakonskog propisivanja preventivnih i represivnih mera namenjenih borbi protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u evropskim državama. U većoj meri, autor je izvršio analizu sadržine propisa koji uređuju borbu protiv nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama u Engleskoj, Poljskoj, Češkoj, Italiji, Bugarskoj, Švajcarskoj, Švedskoj i Hrvatskoj.

Izbor država čiji će propisi biti prikazani izvršen je upotrebom više kriterijuma. Tako je Engleska odabrana kao država koja je u Evropi bila najpoznatija po surovosti fudbalskih huligana, dok je Italija odabrana usled činjenice da je srpski zakonodavac u proteklim godinama mnogobrojna zakonska rešenja iz oblasti krivičnog prava preuzeo iz propisa te države. Sa druge strane, prikazani su sadržina i rezultati primene hrvatskog Zakona o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima, zbog toga što uporednopravna analiza propisa Republike Srbije i Republike Hrvatske ima posebnu važnost usled činjenice da su te dve države u XX veku delile zajedničku pravnu tradiciju i praksu, pogotovo kada je reč o zakonskom uređivanju materije sporta i borbe protiv negativnih pojava povezanih sa sportom. Takođe, uzeto je u obzir da osim pravnog nasleđa iz doba SFRJ, te dve države imaju nespornih sličnosti, ne samo usled geografske bliskosti i zajedništva govornog područja koje obuhvataju, već i po nekadašnjem ustrojstvu sportskog sistema i problemima koji i dalje opterećuju njihove sportske sisteme.

Zakoni Poljske, Češke i Bugarske odabrani su kao pogodni za analizu zbog toga što je reč o propisima država koje kao i Srbija pripadaju tzv. bivšem istočnom bloku i što su te države, ili prošle kroz proces tranzivije, ili se još uvek nalaze u njemu. Zakonodavna rešenja Švajcarske i Švedske pomenuta su u najkraćim crtama kao primer država u kojima nije bilo većih problema sa nasiljem i nedoličnim ponašanjem na sportskim priredbama.

Osim toga, posebna pažnja u tekstu je posvećena prikazu i analizi sadržine Evropske konvencije o nasilju i nedoličnom ponašanju gledalaca na sportskim priredbama, posebno na fudbalskim utakmicama koju je 1985. godine doneo Savet Evrope.

Objavljeno
2010-01-31
Kako citirati
Šuput, D. (2010) PRAVNI OKVIR KOJI UREĐUJE BORBU PROTIV NASILJA NA SPORTSKIM PRIREDBAMA U EVROPSKIM DRŽAVAMA, Strani pravni život, 54(1), стр. 233-263. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/593 (приступљено: 9 Фебруар2023).
Sekcija
Originalni naučni rad