Časopis Strani pravni život za uređivanje koristi elektronsku platformu Asistent (http://aseestant.ceon.rs/index.php/spz) tako da se prijava radova od broja 1 za 2019. godinu vrši isključivo preko ove platforme.

U slučaju da autor nema nalog, potrebno je da se registruje, nakon čega na adresu elektronske pošte dobija poruku kojim se potvrđuje uspešna registracija i u kome se nalaze podaci za pristup (korisničko ime i lozinka). Uputstvo za registraciju korsnika možete preuzeti OVDE.


Nakon logovanja u sistem, rad se prijavljuje preko opcije „Novi rukopis“.

Uputstvo za prijavu novog rukopisa možete preuzeti OVDE.


Časopis od broja 1 za 2019. godinu prelazi na uređivanje referenci u Harvard stilu – britanski standard. Detaljno uputstvo za navođenje referenci nalazi se u uputstvu za autore koje se može preuzeti OVDE.

Prijavljeni radovi mogu biti na srpskom (sa apstraktima na engleskom) ili na engleskom jeziku (sa apstraktima na srpskom jeziku), ali uz odobrenje uređivačkog odbora, radovi napisani na nekom drugom jeziku mogu biti prihvaćeni za objavljivanje. Svi radovi podležu lekturi.

Prijavljivanjem rada autor izjavljuje da rad nije objavljen, niti je prihvaćen za objavljivanje ili se njegovo objavljivanje razmatra u drugoj publikaciji.

Nakon prijavljivanja, rad se proverava na plagijarizam upotrebom softvera iThenticate. Radovi koji ne zadovoljavaju kriterijume u pogledu predmeta, strukture i korišćenog sistema navođenja referenci neće biti poslati na recenziju. Ako rad zadovoljava standarde časopisa, šalje se na recenziju. Svi radovi podležu anonimnoj recenziji od strane dva istaknuta stručnjaka u datoj oblasti. Nakon sprovedenog postupka recenzije, radovi se šalju na ispravku autoru. Autor treba da dostavi ispravljenu verziju najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema recenzije. Konačnu odluku o objavljivanju donosi uređivački odbor.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti redakciji putem mejla redakcijaspz@gmail.com.

Model rada možete preuzeti ovde.