ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE PROIZVODA U PRAVU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA (RESTATEMENT (THIRD) OF TORTS, PRODUCTS LIABILITY)

  • Samir Manić, PhD
    e-mail: smanic@np.ac.rs
    Asistent na Departmanu za pravne nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru
Ključne reči: nedostaci kod proizvoda, neispravan proizvod, šteta, odgovornost proizvođača

Apstrakt

U ovom radu su pojedina pitanja odgovornost za štetu od proizvoda s nedostatkom u pravu SAD prikazana u kontekstu njihovog odnosa sa rešenjima iz Direktive o odgovornosti za proizvode s nedostatkom 85/374/ EEC Evropske unije (EU). Razmatra se problem defnisanja pojma nedostatka kod proizvoda, kao i oblik odgovornosti koji se primenjuje u zavisnosti od vrste nedostatka kod proizvoda. Takođe, u radu se razmatraju i druga pitanja kao što su: krug odgovornih i oštećenih lica, dokazivanje postojanja nedostatka, vrste štete i odgovornost za posebne grupe proizvoda.

Objavljeno
2016-06-30
Kako citirati
Manić, S. (2016) „ODGOVORNOST ZA NEDOSTATKE PROIZVODA U PRAVU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA (RESTATEMENT (THIRD) OF TORTS, PRODUCTS LIABILITY“), Strani pravni život, 60(2), стр. 139-155. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/115 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad