RAZVOJ SISTEMA OSIGURANJA DEPOZITA NA NIVOU EVROPSKE UNIJE – IZAZOVI I PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE SISTEMA

Ključne reči: finansijska kriza, sistem za osiguranje depozita, moralni hazard, EU

Apstrakt

Finansijska kriza koja je potresla ceo svet imala je ogroman uticaj i na bankarski sektor. Zbog propasti velikog broja banaka u potpunosti je narušeno poverenje deponenata u funkcionisanje sistema koji upravo treba da im pruža sigurnost. Iz tih razloga Evropska komisija je izvršila detaljne izmene ovog sistema donošenjem Direktive 2014/49/EU o sistemima osiguranja depozita, čiji je cilj pre svega da povrati izgubljeno poverenje uz uspostavljanje adekvatne informisanosti deponenata, skraćivanje vremena potrebnog za isplatu depozita, uvođenje obaveze ex ante i ex post finansiranja i određivanje rizika kao jednog od glavnih faktora prilikom utvrđivanja iznosa doprinosa. U prvom delu rada autor se bavi razlozima za uspostavljanje sistema za osiguranje depozita, ali i negativnim posledicama koje jedan takav sistem može da izazove, kao što je pre svega problem moralnog hazarda, dok je u drugom delu fokus na razvoju tog sistema u EU, uz navođenje svih nedostataka prethodnih direktiva, i na izmenama koje je postojeći sistem doneo sa sobom.

Reference

Boccuzzi, G. & De Lisa, R. 2016. The Changing Face of Deposit Insurance in Europe: From the DGSD to the EDIS Proposal. XXI Rapporto sul Sistema Finanziario- The Changing Face of Banking, Ass. Rosselli, pp. 3-25.

Colaert, V. 2015. Deposit Guarantee Schemes in Europe: Is the Banking Union in Need of a Third Pillar?. European Company and Financial Law Review, 3, pp. 372-424. https://doi.org/10.1515/ecfr-2015-0372

Gómez-Fernández-Aguado, P., Partal-Ureña, A. & Trujillo-Ponce, A. 2016. A note on the adequacy of the EU scheme for bank recovery, resolution and deposit insurance in Spain. Journal of Banking Regulation, 17 (4), pp. 332-337. https://doi.org/10.1057/jbr.2015.29

Hanten, M. & Marion, P. 2014. EU Law Impact on Deposit Protection in the Financial Crisis: Icesave; Case E-16/11, EFTA Surveillance Authority v. Iceland (Icesave), Common Market Law Review, 51, pp. 295-309. https://doi.org/10.54648/COLA2014012

Ketcha, N. 1999, Deposit insurance system design and considerations, BIS Policy Papers 7, pp. 221-239.

Kostić, J. 2017. Evropski sistem osiguranja depozita i osiguranje depozita u Republici Srbiji. U: Čolović, V. & Petrović, Z. (ur.). Odgovornost za štetu, naknada štete i osiguranje. Beograd: Institut za uporedno pravo, pp. 387-400.

Krunić, G. 2012. Osiguranje depozita i moralni hazard, SVAROG, 4, pp. 204-218.

Kundid Novokmet, A. 2015. Kontroverze regulacije banaka kroz kapitalne zahtjeve. Ekonomski pregled, 66 (2), pp. 156-176.

Lazarov, I. 2017. Deposit insurance in the EU: repetitive failures and lessons from across the Atlantic. Common Market Law Review, 54, pp. 1749-1780. https://doi.org/10.54648/COLA2017148

Marinković, H. 2011. Osiguranje depozita - uređenje de lege lata i perspektive. Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, 61 (2), pp. 785-819.

Ognjenović, Đ. 2006. Osnovna načela financijskog planiranja u ex-ante sustavima osiguranja depozita. Financijska teorija i praksa, 30 (4), pp. 369-382.

Payne, J. 2015. The reform of deposit guarantee schemes in Europe. European Company and Financial Law Review, 12(4), pp. 489-539. https://doi.org/10.1515/ecfr-2015-0539

Prga, I. 2006. Stabilnost hrvatskog bankovnog sustava - jesu li bankovne krize prošlost?. Ekonomija, 13 (1), pp. 141-156.

Protić, M. 2002. Osiguranje depozita i problem moralnog hazarda (primer nemačke šeme privatnog osiguranja depozita). Industrija, 1-4 , pp. 23-31.

Schoenmaker, D. 2018. Building a stable Deposit Insurance Scheme. Journal of Financial Regulation, 4, pp. 314-320. https://doi.org/10.1093/jfr/fjy004

Suljić, S., Vidmar, F. & Prohaska, Z. 2014. Osiguranje depozita. U: Ćurak, M., Kundid, A. & Visković, J. (ur.). Financije nakon krize: Forenzika, etika i održivost. Split: Ekonomski fakultet, pp. 167-186.

Višekruna, A. 2015. Direktiva 2014/49/EU o sistemima osiguranja depozita. Evropsko zakonodavstvo, 52-53, 191-205.

Internet izvori

Demirgüç-Kunt, A. & Detragiache E. 2005. Cross-Country Empirical Studies of Systemic Bank Distress: A Survey. Dostupno na: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/8266, (2.2.2019). https://doi.org/10.1596/1813-9450-3719

Federal Deposit Insurance Corporation, Who is the FDIC?, https://www.fdic.gov/about/learn/symbol/whoisthefdic.pdf, (2.2.2019).

Pravni izvori

EEC, Commission recommendation of 22 December 1986 concerning the introduction of deposit-guarantee schemes in the Community, Official Journal of the European Communities, L 33, 4. 2. 1987, p. 16–17.

EU, Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council of 30 May 1994 on deposit-guarantee schemes, Official Journal of the European Communities, L 135, 31. 5. 1994, p. 5–14.

EU, Directive 2009/14/EC of the European Parliament and of the Council of 11 March 2009 amending Directive 94/19/EC on deposit-guarantee schemes as regards the coverage level and the pay-out delay, Official Journal of the European Union, L 68, 13. 3. 2009, p. 3–7.

EU, Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes [Direktiva 2014/49/EU o sistemima osiguranja depozita]. Official Journal of the European Union, L 173, 12. 6. 2014, p. 149–178.

EEC, 87/63/EEC Commission Recommendation of 22 December 1986 concerning the introduction of deposit-guarantee schemes in the Community, Official Journal of the European Communities, L 33, 4. 2. 1987, p. 16–17.

Objavljeno
2019-07-10
Sekcija
Pregledni naučni rad