O NEKIM MODELIMA ZA REŠENJE STATUSA KOSOVA I METOHIJE

Ključne reči: Kosovo i Metohija, status, realnost, model, proces.

Apstrakt

Rad se odnosi na analizu nekih u dosadašnjoj raspravi iznetih predloga rešenja za status Kosova i Metohije. Među tim mnogobrojnim predlozima jedan broj je onih koji se zasnivaju na već postojećim rešenjima u nekim drugim državama tako da se ona iskoriste kao model za status Kosova i Metohije. U analizi su već postojeća rešenja podelјena na grupu rešenja koja ne sadrže savremeni realno potreban stepen samostalnosti jedne teritorijalno-političke zajednice, na grupu rešenja u vezi s kojima postoje raširene zabune i zablude o njihovoj suštini i na tri rešenja koja, po oceni pisca, imaju kapacitet da budu korišćena kao iskustvo i model – Severna Irska, Hongkong i Makao. Iako ova tri rešenja nisu uporednopravni novitet, nepoznata su široj, naročito laičkoj javnosti, njihova vrednost je izuzetno velika,ne samo zbog potencijalno pozitivnog uticaja na rešenje statusa Kosova i Metohije već i za teoriju ustavnog prava jer su se odvojila od njenih klasičnih i konvencionalnih postavki zasnovanih na isklјučivosti i jasnom razgraničenju kategorija.</p style="text-align:justify">

Reference

Castellà Andreu, J.M. 2008. Spanish autonomic state reform. Spanish Autonomic State Reform: Catalonia's 2006 new Statute od Autonomy. Journal on Law and Political Science, Senshu University, 102, pp. 89-128.

Marković, R. 2006. Ustavno pravo i političke institucije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Marković, R. 2015. Ustavno pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Oxford Reference, 2009. A dictionary of Education,Wallace, S. (ed.). Oxford: Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acref/9780199212064.001.0001

Petrov, V. & Simović, D. 2018. Ustavno pravo. Beograd: Službeni glasnik.

Samardžić, S. 2018. Tragedija Kosova i Metohije. Beograd: Catena mundi.

Stanković, M. 2014. Šesta državna revizija u Belgiji. Anali Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, 62(2), pp. 115-132. https://doi.org/10.5937/AnaliPFB1402115S

Wolff, S., 2001. Introduction: From Sunningdale to Belfast, 1973-98. In: Neuheiser, J. & Wolff, S. (eds.). Peace at Last? The impact of the Good Friday Agreement on Northern Ireland. New York: Berghanh Books, pp. 1-24.

Internet izvori

PA-X 2015. Peace Agreement Access Tool. Edinburgh, University of Edinburgh-Global Justice Academy. Dostupno na: https://www.politicalsettlements.org/presentations/pa-x-peace-agreement-access-tool/ (16. 5. 2019).

The Economist, Frozen conflicts- European unfinished business, 19 th Novembar, 2008. Dostupno na: https://www.economist.com/news/2008/11/19/frozen-conflicts (15. 5. 2019).

The Guardian, The frozen conflicts of the post-soviet world. 24th August, 2015. https://www.theguardian.com/uk-news (16. 5. 2019).

Pravni izvori

Dokumenti UN, sporazumi i izveštaji o Kosovu

Rezolucija 1244. UN Security Council resolution 1244 (1999) on the situation relating Kosovo [Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija (S/Res/1244 (1999) od 10. juna 1999]. Dostupno na: https://www.un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm (15. 5. 2019).

Security Council Report on Kosovo, 2008. Dostupno na: https://www.securitycouncilreport.org/kosovo/ (16. 5. 2019).

Sporazum iz Rambujea, 1999. Privremeni sporazum o miru i samoupravi na Kosovu. (S/1999/648, Rambouillet, 18. 3. 1999.) [Rambouillet Accords: Interim Agreement for Peace and Self-Government in Kosovo]. Dostupan faksimil na: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/990123_RambouilletAccord.pdf (16. 5. 2019).

Vojnotehnički sporazum 1999. Vojnotehnički sporazum između Međunarodnih bezbednosnih snaga (KFOR) i vlada Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije (Kumanovo, 9. jun 1999. godine). Dostupno na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije: http://www.mfa.gov.rs/sr/index.php/kim/dokumenti/57-kumanovski-sporazum (15. 5. 2019).

Ustavi Republike Srbije

Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, br. 1/1990.

Ustav Republike Srbije, Službeni glasnik RS, 98/2006.

Ostali izvori

Northern Ireland Act, 1998. Dostupno na: https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/contents (16. 5. 2019).

Northern Ireland Peace Agreement (The Good Friday Agreement), 1998. Dostupno na: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/IE%20GB_980410_Northern%20Ireland%20Agreement.pdf (15. 5. 2019).

Osnovni zakon SR Nemačke, 1949. [Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, von 23.05.1949]. Dostupno na: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/GG.pdf (16. 5. 2019).

Ugovor o osnovama odnosa između Savezne Republike Nemačke i Nemačke Demokratske Republike, 1972. [Vertrag über die Grundlagen der Beziehungen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik – Grundlagenvertrag, vom 21. Dezember 1972]. Dostupno na: http://www.documentarchiv.de/brd/grundlvertr.html, na engleskom objavljeno u: The Bulletin, 1972, vol. 20, n. 38 - published by the Press and Information Office of the Federal Government (Bundespresseamt), dostupno na: http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/print_document.cfm?document_id=172 (16. 5. 2019).

Sporazum o Hongkongu, 2007. [Joint Declaration of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the People's Republic of China on the Question of Hong Kong with annexes, from June 14, 2007]. Dostupno na: http://www.gov.cn/english/2007-06/14/content_649468.htm (16. 5. 2019).

Objavljeno
2019-07-10
Sekcija
Originalni naučni rad