MOGUĆNOST PRAVNE KVALIFIKACIJE ELEKTRONSKOG SPORTA KAO VRSTE SPORTA

Ključne reči: sport, pravo u sportu, sportsko pravo, elektronski sport, video-igre.

Apstrakt

Rad istražuje pravnu prirodu elektronskog sporta u svetlu sportskog prava. Autori su težili da dođu do odgovora na pitanje da li se elektronski sport može pravno kvalifikovati kao vrsta sporta. Elektronski sport može se shvatiti kao kompetitivno igranje video-igara, a ujedno i kao jedno od tržišta koja najbrže rastu i koje je među najpopularnijim tržištima na svetu. Međutim, ostaje nejasna pozicija ove masovne društvene aktivnosti zbog neodređenosti njene pravne prirode. Od odgovora na ovo pitanje zavisi to da li se igrači elektronskog sporta mogu smatrati profesionalcima, da li se može organizovati nacionalni sportski savez u ovoj oblasti, da li ova aktivnost može postati deo međunarodnih sportskih manifestacija itd. U traženju odgovora na postavljeno pitanje, autori su analizirali najvažnije međunarodne pravne dokumente iz oblasti sporta, sa posebnim osvrtom na određenje pojma sporta i načela na kojima se on zasniva. Takođe, u radu su analizirani najvažnijii argumenti za i protiv stava da elektronski sport predstavlja posebnu vrstu sporta. Primenjeno je jezičko i sistemsko tumačenje, kao i uporednopravni metod.

Reference

Andonović, S. 2017. Pravo na sport kao ljudsko pravo. Strani pravni život, 3, pp. 131-144.

Danilović, M. 2003. Mogućnosti i značaj primene kompjuterskih igara i simulacije u obrazovnom procesu. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, 35, pp. 180-187.

Đurđević, N., Mićović, M. & Vuković, Z. 2014. Ugovori o sportu. Kragujevac: Institut za pravne i društvene nauke.

Lončar, J. 2005. Globalizacija: pojam, nastanak i trendovi razvoja. Geoadria, 10(1), pp. 91-104. https://doi.org/10.15291/geoadria.75

Miller, T., Lawrence, G., McKay, J. & Rowe, D. 2001. Globalization and Sport: Playing the World. London- California- New Delhi: SAGE Publication. https://doi.org/10.4135/9781446218396

Petrović, D. 2014. Društvena konstrukcija interpersonalnih medija - od telegrafa do interneta. U: Todorović, D., Petrović, D. & Prlja, D. Internet i društvo. Beograd-Niš: Srpsko sociološko društvo, Univerzitet u Nišu - Filozofski fakultet i Institut za uporedno pravo, pp. 3-22.

Stojković, M. 2016. Zatamnjenje - pervazivna igra. Doktorski umetnički projekat. Beograd: Fakultet dramskih umetnosti Univerziteta u Beogradu.

Wagner, M. 2006. On the Scientific Relevance of eSports. International conference on Internet computing and games development. Las Vegas: ICOMP.

Internet izvori

Brautigam, T. 2016. Finland has recognized esport as sports. Online: Dot esports. Dostupno na: https://dotesports.com/business/news/finland-has-recognized-esports-as-sports-2-4079, (8. 9. 2018).

De Menezes, J. 2018. Esport will not be added to Olympics because "killer games are too violent" says IOC president Thomas Bach. Online: Independent. Dostupno na: https://www.independent.co.uk/sport/olympics/olympics-esports-wont-be-added-killer-games-too-violent-ioc-president-thomas-bach-a8522301.html, (12. 3. 2018).

Jenny, S., Manning, D., Keiper, M., Olrich, T., 2016. Virtual(ly) Athletes: Where eSports Fit Within the Definition of "Sport". Online: Quest. Dostupno na: https://nassmblog.files.wordpress.com/2016/07/virtually-athletes-where-esports-fit-within-the-definition-of-sport.pdf, (14. 3. 2019).

Kane, D., Spradley, B. 2017. Recognizing Esports as a Sport. Online: The Sport Journal, Dostupno na: http://thesportjournal.org/article/recognizing-esports-as-a-sport/, (11. 3. 2019).

Macdonald, B. 2018. Where are the women in esport. Online: The Wireless. Dostupno na: http://thewireless.co.nz/articles/where-are-the-women-in-esports, (8. 9. 2018).

Međunarodna federacija za elektronski sport (International Esport Federation), https://www.ie-sf.org/, (10. 9. 2018).

Newzoo, 2018. Mobile Revenues Account for More Than 50% of the Global Games Market as it Reaches $137.9 Bilion in 2018. Dostupno na: https://newzoo.com/insights/articles/global-games-market-reaches-137-9-billion-in-2018-mobile-games-take-half/, (24. 9. 2018).

Newzoo, 2017. The Global Games Market Will Reach $108.9 Bilion in 2017 with Mobile Taking 42%. Dostupno na: https://newzoo.com/insights/articles/the-global-games-market-will-reach-108-9-billion-in-2017-with-mobile-taking-42/, (24. 9. 2018).

Nordmark, S. & Heath, J. 2019. The top 10 highest prize pools in esports. Online: Dot esports. Dostupno na : https://dotesports.com/the-op/news/biggest-prize-pools-esports-14605.

Ramos, A., Lopez, L., Rodriguez, A., Meng, T., Abrams, S. 2013. The Legal Status of Video Games: Comparative Analysis in National Approaches. Online: World Intellectual Property Organization. Dostupno na: https://www.wipo.int/export/sites/www/copyright/en/activities/pdf/comparative_analysis_on_video_games.pdf, (23. 3. 2019).

Regalado, P. 2018. The Philippines new athletes: eSports gamers. Online: ABS-CBN News. Dostupno na: https://news.abs-cbn.com/focus/10/10/17/the-philippines-new-athletes-esports-gamers, (8. 9. 2018).

Smartlaunch, Pro gamers now recognized as athletes in Turkey, https://www.smartlaunch.com/pro-gamers-now-recognized-as-athletes-in-turkey/, (7. 9. 2018).

Speight, J. 2018. Germany to recognize eSports as an official sport. Online: DW. Dostupno na: https://www.dw.com/en/germany-to-recognize-esports-as-an-official-sport/a-42509285, (8. 9. 2018).

Svetska federacija u konjičkom sportu, https://www.fei.org/, (7. 9. 2018).

Svetska šahovska federacija: FIDE- World Chess Federation, https://www.fide.com/fide.html, (7. 9. 2018).

Tassi, P. 2013. The U.S. Now Recognize eSports Players as Professional Athletes. Online: Forbes. Dostupno na: https://www.forbes.com/sites/insertcoin/2013/07/14/the-u-s-now-recognizes-esports-players-as-professional-athletes/#7bce5e9c3ac9, (8. 9. 2018).

Pravni izvori

Međunarodna povelja o fizičkoj edukaciji i sportu (International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport), UNESCO, Pariz, 1978. Dostupna na: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000235409, (13. 3. 2019).

Olimpijska povelja, Međunarodni olimpijski komitet (Olympic Charter, International Olympic Committee), 2015. Dostupno na: https://stillmed.olympic.org/Documents/olympic_charter_en.pdf, (13. 3. 2019).

Preporuka Komiteta ministara o izmenjenoj Evropskoj sportskoj povelji, br. R(92) 13 REV, usvojena od strane Komiteta ministara 24. septembra 1992. na 480. sastanku predstavnika ministara i ispravljena na 752. sastanku 16. maja 2001. Dostupna na: https://rm.coe.int/16804c9dbb, (13. 3. 2019).

Objavljeno
2020-02-06
Sekcija
Originalni naučni rad