ZAŠTITА AUTORSKIH PRAVA U DIGITALNOM SVETU

Ključne reči: autorsko pravo u digitalnom svetu; autorsko pravo na internetu; zaštita autorskog prava na internetu; evropska sudska praksa; nemačka sudska praksa; pravo EU; uporedno pravo; internet pravo; odgovornost za postavljanje linkova; odgovornost fle sharing provajdera; korišćenje licenciranih autorskih dela na internetu.

Apstrakt

U digitalnom svetu, u kome se autorsko pravo i intelektualna svojina (muzika, slike, flmovi..) ogromnom brzinom besplatno i u odličnom kvalitetu kopiraju i umnožavaju putem interneta, danas je skoro svako od nas svakodnevno konfrontiran sa komplikovanim pitanjem autorskog prava. Teritorijalno važenje autorskog prava suočava se sa novim izazovima u digitalnom svetu a pre svega na internetu. Prikaz sudske prakse Evropskog suda i nemačkih sudova ukazuje na pravne probleme u praksi. Pored toga sudovi tumačenjem odredba evropskog prava direktno utiču i na zaštitu autorskog prava u digitalnom svetu. Ovoj ulozi sudske prakse u stvaranju zaštite autorskih prava doprinosi činjenica da se u digitalnom svetu tehnička dostignuća izuzetno brzo razvijaju. Sa druge strane politički procesi izuzetno dugo traju, tako da sudovi brže odlučuju i stvaraju pravo. Svakodnevno korišćenje tuđih autorskih dela od strane fle sharing provajdera, postavljača linkova otvara pravna pitanja ogovornosti za povrede autorskih prava. Upotreba Creative Commons licenciranih autorskih dela otvara novu dimenziju u zaštiti autorskih prava u digitalnom svetu.

Objavljeno
2017-01-31
Sekcija
Originalni naučni rad