“UBISTVO IZ SAMILOSTI” U UPOREDNOM ZAKONODAVSTVU

  • Dragana Petrović, PhD Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: “ubistvo iz samilosti”, obično ili privilegovano, motiv egzekutora ili zahtev žrtve, legalizacija.

Apstrakt

Pitanje eutanazije je regulisano na različite načine u svakoj zemlji i zakonodavstvu. Međutim, još uvek nije sve rečeno, i još postoje brojni argumenati i povodi za ozbiljnu zabrinutost. Tema je široka, kao i same dimenzije ljudskog bića i samog sveta. Teška i snažna, takođe. Kako autor ističe, iza svakog pitanja povezanog sa eutanazijom leži prethodno pitanje stvarne potrebe njene legalizacije. Autor dodaje: ovde je dobro čuti drugačije mišljenje, osvetliti problem iz druge perspektive i ponuditi nova rešenja za složene, ali važne dileme koje nastaju u vezi sa ovim pitanjem.

Objavljeno
2017-12-31
Sekcija
Pregledni naučni rad