MERE PRAVNE ZAŠTITE PROFESIONALNE NEZAVISNOSTI MEƉUNARODNIH SLUŽBENIKA – SPOLJNA I UNUTRAŠNJA DIMENZIJA

  • Duško Glodić, PhD Rukovodilac programa (pravnik), Regionalna škola za javnu upravu (ReSPA)
Ključne reči: međunarodna služba, međunarodne organizacije, profesionalna nezavisnost, sporazum sa državom sedišta, funkcionalna neophodnost.

Apstrakt

U članku se razmatraju mere pravne zaštite profesionalne nezavisnosti međunarodnih službenika. Autor je uočio dvije dimenzije ovog pitanja – spoljnu i unutrašnju. Spoljna dimenzija se manifestuje u odnosima između vlasti država članica jedne međunarodne organizacije i njenog sekretarijata, dok se unutrašnja dimenzija tiče odnosa u okviru sekretarijata, posebno u pogledu hijerarhijskog odnosa između međunarodnih službenika i njihovih nadređenih. Na osnovu analize relevantnih pravnih akata – osnivačkih sporazuma, sporazuma sa državom sedišta i uredaba o radnim odnosima, autor zaključuje da su solidno razvijene mere pravne zaštite kojima se obezbeđuje nezavisnost službenih lica u odnosu na uplitanje državnih vlasti država članica, s jedne strane, te da je potrebno dodatno unaprediti one odredbe koje regulišu status i mogućnost zaštite međunarodnih službenika u odnosu na lica koja su im hijerarhijski nadređena unutar sekretarijata, s druge strane.

Objavljeno
2017-12-31
Kako citirati
Glodić, D. (2017) MERE PRAVNE ZAŠTITE PROFESIONALNE NEZAVISNOSTI MEƉUNARODNIH SLUŽBENIKA – SPOLJNA I UNUTRAŠNJA DIMENZIJA, Strani pravni život, 61(4), стр. 89-105. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/535 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad