PARLAMENTARNI ODBORI – UPOREDNO-PRAVNI PREGLED

  • Oliver Nikolić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: ustav, parlament, odbor, zakonodavna procedura, nadzorna funkcija

Apstrakt

U članku se objašnjava uloga parlamentarnog odbora, koji u današnje doba zauzima veoma važno mesto u radu svakog parlamenta. Odbori su unutrašnja radna tela parlamenta, čija nadležnost se pre svega svodi na značajan doprinos u postupku donošenja zakonodavnih akata parlamenta, ali i u okviru nadzorne, kontrolne ili istražne uloge koja im je poverena. Postoji više vrsta parlamentarnih odbora ali osnovna podela je na stalne i na povremene odbore. Nadležnost, broj članova, uloga predsednika i sam značaj rada parlamentarnog odbora znatno se razlikuje od države do države. Značajno pitanje je i izbor članova parlamentarnih odbora, koje uglavnom bira parlament ali u nekim zemljama to čini predsednik parlamenta ili specijalno telo. Posebno je obrađen način održavanja sednica odbora, njena javnost, kao i kvorum neophodan za održavanje sednice odnosno za valjanost glasanja na njoj. Svakako najvažnija uloga odbora ogleda se u zakonodavnom postupku parlamenta, ali u nekim državama je veoma važna njegova nadzorna, odnosno istražna uloga nad radom izvršne vlasti. U mnogim parlamentima postoji stručna služba koja pomaže u radu odbora, pre svega u tehničko administrativnim poslovima ali i u davanju stručnih mišljenja i analiza.

Objavljeno
2012-01-31
Kako citirati
Sekcija
Originalni naučni rad