STRANE SUDSKE ODLUKE U STVARIMA RODITELJSKE ODGOVORNOSTI

  • Vladimir Čolović, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Institut za uporedno pravo Beograd
Ključne reči: roditelji, deca, roditeljska odgovornost, element inostranosti, nadležnost, strana odluka, priznanje, izvršenje.

Apstrakt

Regulisanje odnosa između roditelja i dece i roditeljske odgovornosti je od velikog značaja, ne samo zbog zaštite deteta. Ukoliko je u toj oblasti prisutan element inostranosti, problem je složeniji, imajući u vidu da se, tada, mogu postaviti različita pitanja vezana za dejstvo stranih odluka donesenih u ovoj oblasti u drugim zemljama. Predmeti roditeljske odgovornosti sa elementom inostranosti su najpotpunije uređeni Uredbom EU br. 2201/2003 koja, osim roditeljske odgovornosti, uređuje i pitanja vezana za prestanak braka. Dejstvo stranih odluka u ovoj oblasti ne zavisi samo od pravila u zemlji priznanja, već i od određivanja nadležnosti suda, kao i od merodavnog prava. U radu se najveća pažnja posvećuje ovoj Uredbi, ali se analiziraju i odredbe švajcarskog, nemačkog i srpskog zakonodavstva. Odredbe švajcarskog i srpskog zakonodavstva, koje su predmet analize, nalaze se u zakonima koje regulišu oblast Međunarodnog privatnog prava, dok se u okviru nemačkog zakonodavstva, analizira poseban akt koji reguliše postupak u navedenim stvarima. U radu se govori i o Haškoj konvenciji o građanskopravnim aspektima otmice dece, obzirom na to da se Uredba 2201/2003 poziva i na njenu primenu. Na kraju, daje se zaključak o tome da su pravila u ovoj oblasti heterogena i da njihova primena zavisi od odnosa, u kome se postavlja pitanje roditeljske odgovornosti.

Objavljeno
2018-07-07
Kako citirati
Čolović, V. (2018) STRANE SUDSKE ODLUKE U STVARIMA RODITELJSKE ODGOVORNOSTI, Strani pravni život, 56(2), стр. 129-149. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/381 (приступљено: 14 Јуни2021).
Sekcija
Originalni naučni rad