ОГРАНИЧЕЊА ПРАВНОГ РЕГУЛИСАЊА ЕКСТРЕМИЗАЦИЈЕ ДЕСНИЦЕ У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ

  • Aleksandar Fatić, PhD Институт за међународну политику и привреду
Ključne reči: екстремна десница, законодавство, Национална партија, Конзервативна партија, изборна подршка, имиграција, расизам.

Apstrakt

Текст се бави односом између политички изражене воље британског друштва у вези са порастом популарности екстремне деснице и могућности које стоје на располагању британском законодавцу да нормира испољавање екстремно десничарских сентимената. Иако је пораст десничарског расположења у Великој Британији забрињавајући, и довео је до низа нереда и насиља на улицама лета 2011. године, у овој земљи не постоје никакве иницијативе да се законодавно одговара на ту врсту промене друштвеног расположења. Недостатак тог репресивно-регулативног законодавног рефлекса показује суштинске разлике између неких методолошких и структурних димензија британског и европског, а посебно британског и права земаља са совјетским, позитивистичким правним наслеђен, о чему текст пружа извесне коментаре у свом завршном делу.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad