ZAŠTO TAKO DUALISTIKI?: KRITIKI OSVRT NA STATUS I EFEKAT SPORAZUMA U PRAVNOM SISTEMU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

  • Denis Preshova
    e-mail: institut@iup.rs
    PhD candidate in Comparative Constitutional Law and EU Law, University of Köln
Ključne reči: monizam, Ustav, Sjedinjene Amerike Države, pravni poredak.

Apstrakt

Ovaj lanak razmatra pitanje odgovarajuće ,, kategorizacije’’ Sjedinjenih Američkih Država u nacionalnom pravnom poretku shodno statusu i efektu međunarodnih sporazuma. To je pitanje koje nema nikakvu teorijsku vrednost i svrhu, ali može imati praktini znaaj, naroiito posle slučaja Roper v. Simmons, koji neki strunjaci nazivaju ,, puzaju i monizam’’. Međutim, u radu se razmatra da li je rezonovanje suda u pomenutom sluaju samo prihvatanje shvatanja Vrhovnog suda o odredbama Ustava i međunarodnih ugovora. Analiza teorijskog okvira odnosa između nacionalnih i međunarodnih izvora prava je suština ovog pitanja i kroz nju autor pokušava da prikaže da su Sjedinjena Amerike Države više monistika nego dualistika država.

Rad se sastoji iz tri dela. Prvi deo predstavlja monistike i dualistike teorije kroz uporedne analize. Drugi deo svoju pažnju usmerava na tekst pojedinih ustavnih odredbi, dok je treći deo posvećen sudskom tumaenju tih odredbi i fenomenu tzv. ,, puzajućeg monizma’’.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Preshova, D. (2012) ZAŠTO TAKO DUALISTIKI?: KRITIKI OSVRT NA STATUS I EFEKAT SPORAZUMA U PRAVNOM SISTEMU SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA, Strani pravni život, 56(3), стр. 376-394. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/363 (приступљено: 8 Децембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad