Podelјena odgovornost EU i države članice

  • Vesna Ćorić Erić, MSc
    e-mail: institut@iup.rs
    Institute of Comparative Law, Belgrade
Ključne reči: podeljena odgovornost, tužba za naknadu štete, Evropska unija, države članice, Sud pravde

Apstrakt

Brojni su činioci koji ometaju i komplikuju postupak efikasnog ostvarivanja zahteva za naknadu štete u poretku EU. Složen režim podeljene odgovornosti EU i države članice svakako predstavlja jedno od glavnih ograničenja na putu uspešnog ostvarivanja zahteva za naknadu štete. U radu se prvo prikazuje institut podeljene odgovornosti EU i države članice, a nakon toga ukazuje na njegova ograničenja. Na kraju se iznose predlozi za unapređenje postojećeg režima.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Pregledni naučni rad