MEHANIZAM ISTOG RAZVOJA I PRAVNI OKVIR ZA REALIZACIJU CDM PROJEKATA U REPUBLICI SRBIJI

  • Ivanka Spasić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Univerziteta »Privredna Akademija« N.Sad
Ključne reči: mehanizam istog razvoja (CDM); Kyoto protokol; DNA telo; kriterijumi održivog razvoja, indikatori;

Apstrakt

Imaju i u vidu uoenu opasnost od glabalnog zagrevanja, nastalog kao posledica prekomerne emisije gasova sa efektom »staklene bašte«, lanice Međunarodne zajednice su preduzimale niz pravnih inicijativa u cilju umanjivanja štetnih emisija »ghg« gasova. Većina usvojenih tekstova, koncipiranih u razliitoj pravnih formi, imala je, nažalost, prevashodno deklarativan karakter i nije uspostavila odgovarajuće mehanizme za sprovođenje konkretnih mera za smanjenje štetnih emisija.

U nizu preduzetih me unarodnih inicijativa izuzetno veliki znaaj ima usvajanje Kyoto protokola i njegovih »fleksiobilnih mehanizama«. Za zemlje u razvoju, u koje spada i Republika Srbija, najveći znaaj ima »mehanizam istog razvoja«, koji omogućava razvijenim zemljama da postižu uštede u emisijama uestvujui u projektima u zemljama u razvoju. Zemlje u razvoju na taj nain dobijaju »iste tehnologije« a razvijene zemlje dobijaju uštedu u emiisjama (koja se izražava u specifinim jedinicama uštede – CER ovima). CER –ovima, kao specifinim jedinicama uštede, može se trgovati na »karbon tržištu«.

Da bi projekti »istog razvoja« (CDM) mogli da se realizuju u određenoj zemlji, potrebno je, u skladu sa odredbama Kyoto protokola, da budu ispunjeni određeni uslovi. Republika Srbija je koncipirala i usvojila pravni okvir za (moguću) realizaciju CDM projekata.

U tekstu se analiziraju specifinosti »mehanizma istog razvoja«, zahtevi koje Kyoto protokol postavlja u vezi sa realizacijom CDM projekata, kao i pravni okvir za realizaciju ovih projekata koji je izgradila Republika Srbija i njegova svrsishodnost i adekvatnost.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad