OSVRT NA KAZNENOPRAVNU ZAŠTITU ŽIGOVA PREMA NOVOM TRGOVINSKOM SPORAZUMU ACTA

Ključne reči: ACTA; hakerski napadi; piraterija; pravo industrijske svojine; internet; EU

Apstrakt

Potpisivanje kontraverznog međunarodnog sporazuma ACTA, inicijalna uloga najrazvijenijih zemalja, pridruživanje većine država lanica Europske unije, porast krivotvorina i piraterije na svjetskom tržištu, burna reakcija javnosti na tekst ACTA-e, brojni prosvjedi, hakerski napadi na državne i državnike internetske stranice, inzistiranje na poštivanju digitalnih prava, te osobnih prava i prava privatnosti – dio je recentne globalne scene po ovoj problematici, što sve izaziva niz otvorenih pitanja glede pravne zaštite prava intelektualnog vlasništva danas kao i mogućih kolizija s ostvarenjima temeljnih ljudskih prava. U ovom tekstu, uz osvrt na temeljne odrednice sporazuma ACTA, autor istražuje i još jedno pitanje donosi li ovaj ugovor neke novine u pogledu kaznenopravne zaštite znakova razlikovanja na Internetu u odnosu na već postoje e međunarodne i komunitarne pravne izvore i nacionalna zakonodavstva u ovom pravnom podruju.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Zlatović, D. (2012) OSVRT NA KAZNENOPRAVNU ZAŠTITU ŽIGOVA PREMA NOVOM TRGOVINSKOM SPORAZUMU ACTA, Strani pravni život, 56(3), стр. 173-189. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/352 (приступљено: 8 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad