PREDLOG JEDINSTVENOG POSTUPKA REŠAVANJA PATENTNIH SPOROVA U EU

  • Jelena Ćeranić, PhD
    e-mail: institut@iup.rs
    Instituta za uporedno pravo u Beogradu Docent pravnog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci
Ključne reči: patent Unije, Evropski patentni sud, Evropski sud pravde, Evropska unija, Ugovori EU.

Apstrakt

U radu se analizira predlog jedinstvenog postupka rešavanja sporova u vezi sa evropskim patentom i patentom Unije. Nakon uvodnih napomena o razlozima za predlaganje ovakvog postupka rešavanja patentnih sporova u EU, prvi deo rada je posvećen Evropskom patentnom sudu. Predlog sporazuma o evropskom patentnom sudu predstavlja treći deo tzv. Patentnog zakonodavnog paketa, uz Predlog uredbe o sprovođenju bliže saradnje u oblasti stvaranja zaštite patentom Unije i Predlog uredbe o sprovođenju bliže saradnje u oblasti stvaranja zaštite patentom Unije koja se tie prevođenja. Posebna pažnja u radu je posvećena analizi usklađenosti Predloga sporazuma o evropskom patentnom sudu sa Ugovorima EU. U drugom delu rada razmotrena je uloga Evropskog suda pravde u okviru predloženog postupka rešavanja patentnih sporova u EU. Nakon što je Evropski savet, krajem juna 2012. godine, doneo odluku da se iz Uredbe o patentu Unije uklone lanovi koji se tiu nadležnosti Evropskog suda pravde, Evropski parlament je, ocenivši ovaj potez nelegalnim, odložio glasanje o patentu Unije. Stoga je budu nost predloženog jedinstvenog postupka rešavanja patentnih sporova u EU i dalje neizvesna.

Objavljeno
2012-04-30
Kako citirati
Ćeranić, J. (2012) PREDLOG JEDINSTVENOG POSTUPKA REŠAVANJA PATENTNIH SPOROVA U EU, Strani pravni život, 56(3), стр. 161-172. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/351 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad