USTAVNE PROMENE U OKRUŽENJU

  • Mladen Tišma
    e-mail: institut@iup.rs
    Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: ustav, ustavne promene, jugoistona Evropa, ustavni zakon, ustavni amandman

Apstrakt

Neke od nama susednih zemalja izvršile su manje ili ve e ustavne promene, dok se u drugim pak, promene najvišeg pravnog akta razmatraju. Tako je naš severni „komšija“ –Ma arska, dobila novi, po nekima, kontraverzni ustav. U uzavreloj atmosferi pitanja ustavne reforme u BiH, Republika Srpska 2011. usvojila je 122. amandman na svoj vremešni ustav, ali amandmanski paket iz 2009. godine, kojim bi bila izvršena znaajna reforma ustava starog koliko i sama Republika, odbaen je u Ve u naroda poetkom ove godine. Iako je nekako uspela da usvoji ustavne promene 2010. godine, Hrvatska se našla u nekoj vrsti tihe ustavne krize, koja je kulminirala pošto je Ustavni sud odbio da prihvati preiš eni tekst Ustava, i de facto konstatovao neustavnost ustavnog teksta. U me uvremenu, zapoet je postupak daljih ustavnih promena, koji je bezuspešno okonan. Makedonija je izvrišila amandmansku promenu svog Ustava od 1991. godine, kojom je omogu eno zakljuivanje me unarodnih ugovora kojima bi se dopustila ekstradicija makedonskih državljana. U Crnoj Gori pokrenut je postupak za usvajanje amandmana na Ustav kojima bi se reformisale odredbe o pravosu u i o Ustavnom sudu, da bi naknadno i opozicija ušla u priu sa predlogom promena u odredbama o onome što se u Crnoj Gori naziva „identitetom crnogorske države“.

Objavljeno
2012-04-30
Sekcija
Originalni naučni rad