УЛОГА ПОКРЕТА НЕСВРСТАНИХ У 21.ВЕКУ

  • Aleksandar Marković
    e-mail: institut@iup.rs
    Cтудент четврте године Правнoг факултета, Универзитета у Београду
Ključne reči: Покрет несврстаних; ‐ несврставање; ‐ јачање механизама УН.

Apstrakt

Међународни односи из дана у дан постају све комплекснији и разноврснији. Светска економска криза и даље хара Европском унијом и САД, док на другој страни планете имамо нову светску велесилу Кину. Аутор покушава да открије каква ће бити улога Покрета несврстаних у 21. веку, колико ће успети да утичу на развијање институција Уједињених нација и колико је уопште идеја несврставања и даље актуелна. У раду аутор акценат ставља на неколико аспеката међународних односа: војно‐политички, економски и еколошки.

Objavljeno
2013-04-30
Sekcija
Stručni rad