ZAŠTITA PRAVA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI U REPUBLICI SRBIJI I ZEMLJAMA U REGIONU

  • Vladimir Kozar, PhD Pravni fakultet za privredu i pravosuđe Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu
  • Vesna Bilbija, Mr Javno preduzeće PTT saobraćaja „Srbija“, Radna jedinica poštanskog saobraćaja „Subotica“
Ključne reči: zahtev, zaštita prava, žalba, javne nabavke, upravni postupak, upravni spor.

Apstrakt

Zaštita prava i to u svim stadijumima postupka javne nabavke ostvaruje se u posebnom (upravnom) postupku. Zakon o opštem upravnom postupku3 u članu 3. dozvoljava mogućnost propisivanja posebnih upravnih postupaka, tako što predviđa da: “odredbe zakona kojima se, zbog specifčne prirode upravnih stvari u pojedinim upravnim oblastima, propisuju neophodna odstupanja od pravila opšteg upravnog postupka, moraju biti u saglasnosti sa osnovnim načelima utvrđenim ovim zakonom”. Postupak zaštite prava u Republici Srbiji, pokreće se posebnim pravnim sredstvom - zahtevom za zaštitu prava. Rok za donošenje odluke o zahtevu je određen, a u slučaju njegovog prekoračenja propisana je pretpostavka o “ćutanju uprave” kada se smatra da je zahtev za zaštitu prava odbijen, pa je dozvoljena tužba u upravnom sporu.

Predmet ovog rada je i zaštita prava u postupcima javnih nabavki u zemljama u regionu: u Crnoj Gori i u Republici Hrvatskoj. Kao i u Republici Srbiji, postupak zaštite jeste upravni postupak, a postupak zaštite prava pokreće se žalbom. Pored upravne obezbeđena je i sudska zaštita prava. U Crnoj Gori i u Republici Hrvatskoj postupak sudske zaštite je hitan.

Objavljeno
2014-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad