КЛАСЕ У ПЛАНУ РЕОРГАНИЗАЦИЈЕ

Ključne reči: план реорганизације, стечајно право, класе поверилаца

Apstrakt

Начин формирања класа у плану реорганизације представља, поред мера реорганизације, најважнију компоненту стечајног плана. Постојање таквих класа омогућава да се уваже различити интереси учесника стечајног поступка. Разврставањем поверилаца на класе се нарушава принцип једнакости свих стечајних поверилаца и уводи се начело једнакости унутар класе, и различитог третаман међу класама. У раду су анализирана решења српског и немачког права у овој области. Аутор указује на смисао правила о формирању класа поверилаца и објашњава критеријуме који се могу користити за формирање посебних класа у плана реорганизације.

Objavljeno
2014-09-30
Sekcija
Pregledni naučni rad