ЊИХОВО ГЛОБАЛНО УПРАВЉАЊЕ СВЕТОМ

  • Dragan Mitrović, PhD Редовни професор Правног факултета Универитета у Београду
Ključne reči: савремени свет, глобално управљање, светска држава, светска влада.

Apstrakt

Књига „Глобално управљање светом“ која је 2012.године објављена на српском језику, претходно је објављена у Лондону 2010.године. Уредници те књиге су проф.др Јован бабић и др Петар Бојанић. У чланцима који су објављени у тој књизи, разматрају се социјалне, политичке и правне промене до којих би довела једна светска влада, односно светска држава, на чијем се успостављању одавно ради. Аутор се у раду осврће на карактеристична упоришта у тим чланцима и коментарише их, а, исто тако, анализира упоришта појединих аутора који у настанку једног таквог баука, који треба да прогута човечанство као свој плен, налазе пре његове добре него очигледне рђаве стране.

Objavljeno
2015-09-30
Kako citirati
Mitrović, D. (2015) ЊИХОВО ГЛОБАЛНО УПРАВЉАЊЕ СВЕТОМ, Strani pravni život, 58(3), стр. 53-64. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/217 (приступљено: 31 Јануар2023).
Sekcija
Originalni naučni rad