ОД СВЕТСКЕ ВЛАДЕ КА ГЛОБАЛНОМ УПРАВЉАЊУ

  • Miša Đurković, PhD Виши научни сарадник, Институт за европске студије, Београд
Ključne reči: светска влада, глобално управљање, либерализам, хегемонија

Apstrakt

Повод за настанак овог текста је појава зборника о глобалном управљању који су уредили Бабић и Бојанић. Аутор узима тај зборник као одличан индикатор доминантних либералних схватања о пожељној трансформацији савременог света. На основу текстова реконструише се модел трансформације глобалних односа који леволиберални аутори заговарају. Уочава се пре свега прелазак од идеје о централизованој светској влади ка децентрализованом глобалном управљању које се одвија на различитим нивоима. Аутор износи и своју критику датог модела.

Objavljeno
2014-09-30
Kako citirati
Đurković, M. (2014) ОД СВЕТСКЕ ВЛАДЕ КА ГЛОБАЛНОМ УПРАВЉАЊУ, Strani pravni život, 58(3), стр. 31-52. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/216 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad