IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA I ZATVORSKI SISTEM U REPUBLICI TURSKOJ

  • Ena Kazić, Mr Viši asistent, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku
Ključne reči: penitensijalni sistem, kazna zatvora, zatvorenik, prava zatvorenika, tretman, Republika Turska

Apstrakt

Autorica u radu analizira izvršenje kazne zatvora u Republici Turskoj, prikazujući i zakonsku regulaciju kazne zatvora, organizaciju zatvorskog sistema, kao i statističke podatke koji se na nju odnose. Na temelju analize statističkih podataka, kao i stava javnosti, u radu je ukazano na najčešće i najsloženije probleme koji su prisutni u praksi funkcionisanja zatvorskog sistema. Pravna regulacija kazne zatvora i organizacija zatvora u cjelini je u XX stoljeću, u svjetlu reformi pravosudnog sistema, prošla kroz dinamičan razvoj. Zabilježene su faze procvata organizacije u pravne regulacije zatvorskog sistema, ali i faze u kojima su zabilježeni problemi koji su se zadržali i do danas. Turska, kao država koja teži ulasku u Europsku uniju, nastoji riješiti temeljne probleme u svim oblastima društvenih odnosa koji joj stvaraju poteškoće pri ulasku u nju, opredjeljena je rješavanju poteškoća iz prakse i modernizaciji zatvora. Aktuelnost ovog procesa, te potreba za sticanjem cjelovite slike o zatvorskom sistemu u Turskoj, razlog je opredjeljenja rada na ovu temu.

Objavljeno
2015-08-31
Kako citirati
Kazić, E. (2015) IZVRŠENJE KAZNE ZATVORA I ZATVORSKI SISTEM U REPUBLICI TURSKOJ, Strani pravni život, 59(3), стр. 323-340. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/175 (приступљено: 26 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad