NOVA STRATEGIJA PROŠIRENJA EVROPSKE UNIJE I IZVEŠTAJI O NAPRETKU POJEDINAČNIH DRŽAVA – MOGU LI BITI POKRETAČI PROMENA?

  • Ana Knežević Bojović, PhD naučni saradnik, Institut za uporedno pravo, Beograd
Ključne reči: Evropska unija, process pristupanja, proširenje, reforme

Apstrakt

U novembru 2015. godine, Evropska komisija je usvojila novu strategiju proširenja i novu metodologiju u izradi izveštaja o napretku pojedinačnih država. Novine koje donose strategija i izveštaji o napretku imaju za cilj da povećaju transparentost ovog procesa i istovremeno svim ključnim akterima, a naročito predstavnicima nevladinog sektora, olakšaju vršenje nadzora nad reformskim procesima. Šta ovaj novi pristup podrazumeva i kakve bi se promene mogle očekivati u ponašanju i aktivnostima zakonodavaca i nevladinog sektora u državama koje pristupaju Evropskoj uniji?

Objavljeno
2015-12-31
Sekcija
Originalni naučni rad