GRANICE POMAGANJA U SAMOUBISTVU PREMA NEMAČKOM KRIVIČNOM PRAVU

Ključne reči: pomaganje, samoubistvo, nečinjenje, vlast nad delom, nepružanje pomoći, Nemačka

Apstrakt

U radu su obrađena konkretno dva pitanja u vezi sa pomaganjem u samoubistvu prema nemačkom pravu, i to razgraničenje (nekažnjivog) pomaganja u odnosu na odgovornost zbog nepravog nečinjenja i razgraničenje u odnosu na krivično delo nepružanja pomoći (§ 323c StGB) sa nečinjenjem kao glavnom sponom koja povlačenje granice ne čini uvek jasnim. Pažnja je posvećena i novouvedenom krivičnom delu poslovnog podsticanja samoubistva (§ 217 StGB), kojim se sužava polje nekažnjivosti asistiranog suicida.

Objavljeno
2016-06-30
Sekcija
Pregledni naučni rad