KORUPCIJA I NJENA KONTROLA U SRBIJI I EVROPSKOJ UNIJI

Ključne reči: korupcija, stanje, kontrola, Srbija, Evropska unija

Apstrakt

U radu se upoređuju stanje korupcije i načini njene kontrole u Srbiji i zemljama EU kako bi se uočile razlike, odnosno faktori koji opredeljuju obim i trend korupcije i uspeh u njenoj kontroli. Analiza pokazuje da ne postoji suštinska razlika u spektru mera koje se sprovode i problemima koji se javljaju u njihovoj primeni između Srbije i zemalja EU. Postojeće razlike u percepciji građana o rasprostranjenosti korupcije proizvod su uticaja više faktora, a pre svega obima direktnog iskustva građana sa podmićivanjem i iskustva građana u ostvarivanju prava legalnim putem. Regulatorni mehanizmi koji treba da obezbede efkasnu kontrolu korupcije imaju ograničeni domet, prvenstveno oni koji uređuju fnansiranje političkih stranaka i prijavljivanje imovine funkcionera. U radu se ukazuje i na nedostatak sadašnjeg dobrovoljnog pristupa registraciji lobiranja u EU, kao i na potrebu unapređivanja domaćeg sistema za kontrolu korupcije u skladu sa iskustvima zemalja EU.

Objavljeno
2016-06-30
Kako citirati
Vuković, S. и Bosković, G. (2016) KORUPCIJA I NJENA KONTROLA U SRBIJI I EVROPSKOJ UNIJI, Strani pravni život, 60(2), стр. 125-137. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/114 (приступљено: 27 Новембар2022).
Sekcija
Pregledni naučni rad