MIGRACIJE KAO KRIMINOLOŠKI PROBLEM: KRIMINALITET MIGRANATA – ISKUSTVA SAD

  • Djordje Ignjatović, PhD Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: migracije, kriminalitet, dezorganizacija, kulturni sukob, etnička sukcesija

Apstrakt

U radu se analizira jedan od kriminoloških aspekata migracija – onaj koji se tiče povezanosti migracija i kriminaliteta i to u Sjedinjenim Američkim Državama. Razmatranje tog odnosa je od velikog značaja za sagledavanje stvarnih konsekvenci horizontalne pokretljivosti velikih grupa ljudi koja je poslednjih godina dobila dramatične razmere. U takvoj situaciji prirodno je da se pažnja prvo usmeri na Ameriku čija kriminološka nauka je već jedan vek najuticajnija u svetu. Srećna okolnost je i to da se ta država od svog nastanka sreće sa snažnim talasom imigracije, pa bi svako ozbiljnije proučavanje uticaja migracija na kriminalitet moralo poći njenih iskustava.

Objavljeno
2016-06-30
Kako citirati
Ignjatović, D. (2016) MIGRACIJE KAO KRIMINOLOŠKI PROBLEM: KRIMINALITET MIGRANATA – ISKUSTVA SAD, Strani pravni život, 60(2), стр. 29-55. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/108 (приступљено: 30 Новембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad