UGROŽAVANJE VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA TERORISTIČKIM AKTIMA

  • Marko Krstić Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Policijska uprava u Šapcu
Ključne reči: terorizam, otmica aviona, ideologija, vazdušni terorizam, politički ciljevi

Apstrakt

Terorizam je postao noćna mora savremenog sveta, a sredstva kojima se služi i pomoći kojih se manifestuje su sve brutalniji i maštovitiji. Komercijalna avijacija je oduvek predstavljala atraktivnu metu za teroriste i iako pretnja po bezbednost i sigurnost aviona možda opada u poslednjih nekoliko decenija u smislu broja incidenata, potencijalna šteta od svakog pojedinačnog napada raste. Komercijalni avio-letovi privlače teroriste iz niza političkih i operativnih razloga, jer predstavljaju simbole naroda i države i pitanje koje na koje treba dati odgovor je zašto teroristi napadaju baš vazduhoplovne objekte i zašto su neke organizacije više sklone da napadnu avione i aerodrome od drugih meta? Iako je dosta pažnje posvećeno faktorima na državnom nivou koji se odnose na terorističke otmice aviona, malo je istraženo zašto se teroristi odlučuju da ciljaju baš avijaciju. Neophodno je analzirati ideologiju, iskustva, znanje i ekološke faktore koji bi mogli učiniti organizaciju više ili manje sklonom da će akte usmeriti na vazduhoplovne ciljeve.

 

Objavljeno
2016-09-30
Sekcija
Originalni naučni rad