NOVI PRISTUP NACIONALNOM I MEĐUNARODNOM KRIZNOM MENADžMENTU U MAĐARSKOM PRAVNOM SISTEMU

Ključne reči: izazov, rizik, pretnja, kriza, krizni menadžment

Apstrakt

Nacionalne i međunarodne krize utiču na osećaj sigurnosti. Imajući to u vidu, adekvatno upravljanje različitim tipovima kriza je esencijalno. Kako bi se odabrala prava metodologija, analiza sopstvenih sposobnosti (sile, moći, nacionalnog interesa) je neizbežna. Takozvani, „DIADAL (ili DDADAC – dijagnoza, pravac, alternative, odluka, primena, završetak)“ metodologija nudi moguće rešenje čitaocu. Uspešno upravljanje krizama je, kao što znamo iz obimnog iskustva, često složen i dugotrajan proces za vojni sektor, organe koji sprovode zakone, kao i za organizacije na nacionalnom nivou koje su odgovorne za upravljanje. Šanse za uspeh se mogu povećati ukoliko su učesnici svesni tih višestrukih procesa i koncepata koji utiču na ishod bilo koje krize. Cilj mog rada je bio da skrene pažnju na pristup upravljanju krizama, koji bi bio pogodan za bilo koju vrstu krize.

Objavljeno
2016-09-30
Kako citirati
Resperger, I. (2016) NOVI PRISTUP NACIONALNOM I MEĐUNARODNOM KRIZNOM MENADžMENTU U MAĐARSKOM PRAVNOM SISTEMU, Strani pravni život, 60(3), стр. 59-76. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/96 (приступљено: 4 Децембар2022).
Sekcija
Originalni naučni rad