OSTVARIVANJE I ZAŠTITA SLOBODE VEROISPOVESTI U BUGARSKOJ, RUMUNIJI I GRČKOJ

  • Milutin Trnavac Viši savetnik u Ministarstvu za evropske integracije, doktorand na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu
Ključne reči: sloboda veroispovesti, ustav, zakon, crkva, verska zajednica, Evropski sud za ljudska prava

Apstrakt

U radu je analizirano normativno uređenje ostvarivanja i zaštite slobode veroispovesti u Bugarskoj, Rumuniji i Grčkoj. Navedene države izabrane su zato što njima postoji dominantan uticaj pravoslavne veroispovesti, a istovremeno su članice Evropske unije. U tom smislu one predstavljaju države slične pravne tradicije u pogledu ostvarivanja i zaštite slobode veroispovesti, a u određenoj meri imaju slično regulisan pravni položaj crkava i verskih zajednica. U radu su prikazana normativna rešenja i sudska praksa u navedenim državama, ali i određeni slučajevi koji se odnose na zaštitu slobode veroispovesti, iz ugla analize prakse Evropskog suda za ljudska prava.

Objavljeno
2018-01-31
Sekcija
Pregledni naučni rad