ANALIZA USKLAĐENOSTI RAZVOJA JAVNIH POLITIKA U ZEMLJAMA ZAPADNOG BALKANA SA STANDARDIMA EVROPSKE UNIJE

Ključne reči: javne politike, Zapadni Balkan, SIGMA-OECD i strateško planiranje

Apstrakt

Proces izrade, razvoja, usvajanja i provođenja javnih politika predstavlja izuzetno izazovno pitanje iz nekoliko razloga. Javnim politikama se identifikuju i razrešavaju određeni društveni problemi i društvena pitanja, što je njihov prevashodni cilj. Njima se artikulišu ciljevi vladajućih političkih subjekata kojima oni nastoje ostvariti svoje programe. Javnim politikama se zadovoljavaju određene potrebe građana i poslovne zajednice. Veoma je teško dovesti u potpunu korelaciju ova tri cilja, a da pri tome budu ispunjene sve istinske potrebe društva i ideološki i politički ciljevi vladajućih elita. Ovakvo nešto posebno predstavlja izazov u složenim društvima postkonfliktnog karaktera i zemljama postsocijalističke tranzicije, kakvim se smatraju zemlje Zapadnog Balkana. Reč je o sredinama koje su tokom više decenija imale jedan usko postavljen i monolitan pristup projekciji javnih politika da bi se, deceniju unazad, koncept njihovog strateškog planiranja radikalno revidirao i ušao u kvalitativno i kvantitativno potpuno drugu fazu.

Predmet ovog rada je usklađenost razvoja javnih politika u zemljama Zapadnog Balkana sa standardima Evropske unije. Rad će obuhvatiti kraći pregled procesa donošenja javnih politika u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Albaniji. Oslonac u prikazu javnih politika pomenutih zemalja čine postojeći kriteriji i alati koje je projektovala te evaluirala organizacija SIGMA-OECD, a u cilju konvergencije javnih uprava zemalja Zapadnog Balkana sa evropskim upravnim prostorom. Rad koristi metode pravne egzegeze, analize sadržaja, uporedne metode, principe i indikatore SIGMA-OECD te daje empirijski prikaz ocjene stanja koje je nad zadatom tematikom sprovela pomenuta organizacija.

Reference

Dye, T.R. 2005. Understanding Public Policy. 11. izd. New York: Upper Saddle River, Pearson Prentice Hall.

Đorđević, S. 2010. Pojam javne politike i način dizajniranja politike. U: Pavlović, V. & Stojiljković, Z. (ur.), Savremena država: Struktura i socijalne funkcije. Beograd: Konrad Adenauer Stiftung i Fakultet političkih nauka.

Hejvud, E. 2004. Politika. Beograd: Clio.

Lazarević, M., Marić, S. & Orza, A. 2013. Policymaking and EU Accession Negotiations: Getting Results for Serbia. Belgrade: European Policy Centre - CEP.

Miošić, N., Berković, J. & Horvat, M. 2014. Analiza i zagovaranje javnih politika. Zagreb: GONG i Fakultet političkih znanosti.

Petak, Z. 2008. Dimenzije javnih politika i javno upravljanje. Politička misao, XLV(2), pp. 9-26. Petek, A. & Petković, K. (ur.). 2014. Pojmovnik javnih politika. Zagreb: Fakultet političkih znanosti.

Tadić, K. & Lazarević, M. 2018. Otvorenost i inkluzivnost kreiranja javnih politika u Srbiji, primer tri ministarstva. Beograd: Centar za evropske politike - CEP.

Vranješ, N. & Đurić, V. 2020. Novi pristup strateškom planiranju u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini. Pravna riječ, časopis za pravnu teoriju i praksu, 62(20), pp. 207-222.

Pravni izvori

European Commission, 2020. Albania 2020 Report. Brussels: European Commission. European Commission, 2020a. Bosnia and Herzegovina 2020 Report. Brussels: European Commission.

European Commission, 2020b. Montenegro 2020 Report. Brussels: European Commission. European Commission, 2020c. North Macedonia 2020 Report. Brussels: European Commission.

European Commission, 2020d. Serbia 2020 Report. Brussels: European Commission.

SIGMA. 2007. The role of ministries in the policy system: Policy development, monitoring and evaluation, SIGMA Paper No. 39. Paris: SIGMA-OECD.

SIGMA. 2017. The Principles of Public Administration. Paris: SIGMA-OECD.

SIGMA Report, 2017. Monitoring Report: The Principles of Public Administration Albania. Paris: SIGMA-OECD.

SIGMA Report, 2017a. Monitoring Report: The Principles of Public Administration Bosnia and Herzegovina. Paris: SIGMA-OECD.

SIGMA Report, 2017b. Monitoring Report: The Principles of Public Administration Montenegro. Paris: SIGMA-OECD.

SIGMA Report, 2017c. Monitoring Report: The Principles of Public Administration North Macedonia. Paris: SIGMA-OECD.

SIGMA Report, 2017d. Monitoring Report: The Principles of Public Administration Serbia. Paris: SIGMA-OECD.

SIGMA. 2018. Toolkit for the preparation, implementation, monitoring, reporting and evaluation of public administration reform and sector strategies: guidance for SIGMA partners. Paris: SIGMA-OECD.

UNDP. 2010. Priručnik za razvoj javnih politika za državne službenike u BiH. Sarajevo: Razvojni program Ujedinjenih nacija - UNDP.

Objavljeno
2021-04-26
Sekcija
Originalni naučni rad