FEJSBUK, ZAŠTITA PODATAKA I SUDSKA PRAKSA

Apstrakt

Mr Andrej Diligenski i Dr Dragan Prlja

FEJSBUK, ZAŠTITA PODATAKA I SUDSKA PRAKSA  

Institut za uporedno pravo, Beograd, 145 strana

Objavljeno
2018-10-24
Kako citirati
Rabrenović, A. (2018) „FEJSBUK, ZAŠTITA PODATAKA I SUDSKA PRAKS“A, Strani pravni život, 62(3), стр. 255-259. Available at: https://www.stranipravnizivot.rs/index.php/SPZ/article/view/696 (приступљено: 26 Новембар2022).
Sekcija
Prikaz